IDEA KIELCE: Na Wynos, Na Dowóz - zostań w domu!

plik foto id: 1400860217

Masz lokal gastronomiczny w Kielcach? Chcesz przygotowywać jedzenie na wynos lub z dowozem do domu? Dodaj go! Listę działających lokali będziemy aktualizować na stronie.

Do bazy lokali można dodawać również sklepy, które oferują dowóz zakupów do domu klienta.

Zadbajmy o siebie i innych. Lepiej teraz ograniczyć wychodzenie z domu. Pamiętajcie! To wszystko dla naszego zdrowia!

#zostańwdomu

WYPEŁNIJ FORMULARZ

wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków
+48
podany numer TELEFONU pasuje do wzoru: 123456789podany numer TELEFONU nie został wprowadzony lub jest błędny, wpisz wg wzoru: 123456789
numer TELEFONU wg wzoru: 123456789
(pole obowiązkowe) informacja w jakich dniach i jakich godzinach lokal jest otwarty
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków(pole obowiązkowe - opisz krótko, na jakim terenie będzie świadczona usługa)
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znakówpełny link do strony www wg. wzoru: http://abcdefgh.pl (najlepiej wklejony z przeglądarki www)
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znakówpełny link do profilu Facebook wg. wzoru: http://www.facebook.com/abcdefg/ (najlepiej wklejony z przeglądarki www)
(pole obowiązkowe - podaj kilka podstawowych informacji o prowadzonej działalności)
(tutaj możesz dodać plik zawierający Twoje menu/ofertę w formacie PDF - max. 1 MB)
wprowadzona treść jest pusta lub za długa, proszę wpisać maksymalnie 255 znaków(pole obowiązkowe - imię i nazwisko widoczne będzie tylko dla administratorów serwisu, nie będą publikowane na stronie www)
podany adres e-mail pasuje do wzoru: moja-nazwa@moja-domena.plpodany adres e-mail nie został wprowadzony lub jest błędny, wpisz wg wzoru: moja-nazwa@moja-domena.pl(pole obowiązkowe - adres widoczny będzie tylko dla administratorów serwisu, nie będzie publikowany na stronie www)
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu, w celu prowadzenia bazy punktów i lokali oferujących jedzenie i napoje na wynos lub z dowozem. Podanie danych jest dobrowolne jednak niezbędne w celu realizacji powyższej usługi. W każdym momencie mają Państwo prawo odwołać swoją zgodę składając stosowne oświadczenie w Urzędzie Miasta Kielce. Wycofanie zgody będzie skutkować zakończeniem realizacji niniejszej usługi, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

DZIĘKUJEMY, TWOJE ZGŁOSZENIE ZOSTAŁO WYSŁANE DO WERYFIKACJI

Realizując obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. 2016.119.1 z 04.05.2016 r., uprzejmie informujemy, że:

 1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Prezydent Miasta Kielce, Rynek 1, 25-303 Kielce;
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym w przypadku pytań o swoje dane osobowe można się skontaktować, pisząc na adres e-mail: iod@um.kielce.pl;
 3. Państwa dane osobowe będą przetwarzane w związku z tworzeniem i prowadzeniem bazy punktów i lokali oferujących jedzenie i napoje na wynos luz z dowozem;
 4. Przetwarzanie obejmuje następujące kategorie danych osobowych: imię, nazwisko, adres e-mail;
 5. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne w celu realizacji powyższej usługi;
 6. Odbiorcami Państwa danych osobowych będą podmioty lub instytucje, uprawnione na podstawie przepisów prawa lub podmioty upoważnione na podstawie podpisanej umowy pomiędzy Administratorem a tym podmiotem;
 7. Przekazane przez Państwa dane osobowe będą przetwarzane do czasu odwołania wyrażonej zgody na ich przetwarzanie;
 8. Przysługuje Państwu prawo do:
  • dostępu do Państwa danych osobowych,
  • sprostowania Państwa danych osobowych, jeśli są nieprawidłowe, oraz do ich uzupełnienia, jeśli są niekompletne,
  • żądania ograniczenia przetwarzania, gdy kwestionują Państwo prawidłowość danych lub gdy uważają Państwo, iż Administrator przetwarza je niezgodnie z prawem, a sprzeciwiają się Państwo usunięciu danych, lub Administrator Danych Osobowych nie potrzebuje już danych osobowych do celów przetwarzania, ale są niezbędne Państwu do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń,
  • informacji o źródle danych, o ile nie zostały one udzielone Państwa - jeśli nie wpływa to na ochronę praw i wolności osoby, od której dane te pozyskano;
 9. W odniesieniu do Państwa danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany; 10) W przypadku powzięcia informacji o niewłaściwym przetwarzaniu Państwa danych osobowych przez Administratora, przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych.